XXI yüzyılında iş hayatı (ticaret) yeni bir spesifisite (boyut, özellik) edinmiştir (kazanmıştır): günümüzde turizm endüstrisinde daha verimli ve başarılı bir ekip çalışması kurmak için MICE sektörü kurulmuştur.
MICE – yaratıcı ve vizyonu açık olan tüm modern iş sahipleri bu kısaltmayı bilir ve duymuştur.

MICE kısaltmasının açılımı aşağıdaki anlama gelir:
Toplantı
Teşvik gezisi
Kongre
Sergi / Event
Bu tür etkinliklerin organizasyonu çalışma takımında bulunan her çalışanın tek ve tüm ekibin bütünüyle daha verimli olmasını sağlamayı hedeflemektedir. MICE felsefesi, modern işletmenin ayrılmaz bir parçasıdır - ekip içerisinde ilişkilerinin uyumlu hale getirilmesi, motivasyon ve öz motivasyona teşvik, şirketin iç ve dış ilişkilerinin değerlerinin tanımı, her bir çalışanın bireyselliğini kaybetmeden ortak hedefe doğru net oryantasyon.

MICE – iş kurmanın birçok önemli aşamasının ayni anda uygulanmasıdır:
- personel motivasyonu;
- personel teşviki;
- personel eğitimi;
- personelin test edilmesi;
- başarılı bir ekip oluşturulması.

Takım içerisinde uyum sağlamayı amaçlayan program, fuarlara katılım, gösteri, forum, yeni ürün ve markalarının sunumlar aracılıyla pazara arz edilmesi, müşteri ilişkileri, şirketlerin üst düzey yöneticilerinin veya hissedarlarının toplantıları gibi bir çok konularda idealdir.
Bir işletmenin gelişimi ve ürün tanıtımı doğrudan takım içindeki atmosfere bağlıdır. İyi bir yönetici her çalışanının benzeriz olduğunu anlamasını ve ortak değerlere saygılı olmayı sağlamak için çalışmaktadır.
MICE ’nin her bir maddesi ayrı spesifik kavramlar içermektedir.
More Short