در قرن بیست و یکم کسب و کار و تجارت ویژگی های منحصر به فردی را کسب کرده است.

امروزه به منظور موفقیت و پیشرفت کارگروهی در صنعت گردشگری ، بخش MICE تشکیل شده است.

نام MICE به گوش همه ی افرادی که در عرصه ی کسب و کار به دنبال خلاقیت و پیشرفت مدرن می باشد رسیده است.

MICE از مخفف واژه های زیر تشکیل شده است : 

 • جلسه
 • سفر تشویقی
 • کنگره
 • نمایشگاه/رویداد

​هدف از سازماندهی این نوع فعالیت ها ایجاد فضایی برای این که همه ی کارکنان موجود در یک تیم به طور سازنده تر و خلاقانه فعالیت کنند.

فلسفه MICE  بخش جدای ناپذیری از کسب و کار مدرن است.

اهداف MICE:

 • هماهنگ کردن روابط سالم درون گروهی
 • ایجاد انگیزه و تشویق برای کارکنان
 • معرفی ارزش روابط داخلی و خارجی شرکت
 • گرایش روشن هر یک از کارکنان به صورت مستقل و بدون از دست دادن فردیت به سوی هدف مشترک

 MICE علاوه بر اینکه از مراحل مهم جهت ایجاد کسب و کار است در اعمال کاری هم نقش مهمی دارد.

 • انگیزه پرسنل
 • تشویق پرسنل
 • آموزش پرسنل
 • تست و آزمودن پرسنل
 • ایجاد یک تیم موفق

MICE در زمینه های زیادی تخصص دارد از جمله اینها:

 • برنامه هایی به منظور هماهنگ کردن روابط درون گروهی
 • شرکت در نمایشگاهها
 • ایجاد نمایشگاهها و انجمن ها
 • عرضه و نمایش محصولات جدید به بازار
 • مارک های تجاری
 • روابط با مشتری ها
 • هم چنین متخصص در زمینه ی ایجاد جلسات سهامداران و مدیران ارشد

ارتقاء و توسعه کسب و کار یک شرکت و معرفی محصولات به طور مستقیم با فضای درونی گروه در ارتباط است.

یک مدیر خوب همیشه در تلاش است که با همه ی کارکنانش با رعایت مساوات رفتار کند و به ارزش های مشترک احترام قائل شود.

هر یک از موارد و قوانین MICE ویژگی های مختلفی را شامل می شود.